Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Waarland

De praktijk
Huisartsenpraktijk Waarland is een grote dorpspraktijk waar 4 huisartsen op wisselende dagen werkzaam zijn. De praktijk is elke werkdag open, het hele jaar door. Wij proberen te zorgen voor laagdrempelige huisartsenzorg, waarbij het streven is u snel een afspraak te geven bij een van onze artsen.

Bereikbaarheid
We zijn elke dag geopend van 8 tot 17 uur op 0226-422424. Tijdens de lunchpauze tussen 12 en 13 uur is de praktijk gesloten. Er is dan geen assistente aanwezig en zijn we alleen bereikbaar voor spoed. Bij spoed verdient het de voorkeur te bellen met 0226-422464.

Afspraak maken
Voor het maken van afspraken kunt u iedere werkdag bellen van 08.00 tot 11.00. Er wordt naar gestreefd voor dezelfde dag een afspraak te kunnen bieden. Het is beperkt mogelijk om op tijden dag(en) van te voren een afspraak te maken om onze snelle beschikbaarheid te kunnen waarmaken. Indien u voorkeur heeft voor één van de artsen dient u dit door te geven bij het maken van een afspraak.

De spreekuren
Alle spreekuren zijn op afspraak in de ochtend en middag. Meestal zult u voor een afspraak op dezelfde dag terecht kunnen. Wij vragen uw begrip, als dat niet altijd mogelijk is door drukte of overmacht.

Als u denkt meer tijd nodig te hebben dan 10 minuten, dient u dit aan de assistente mee te delen; zij zal, indien mogelijk, hiermee rekening houden door in de agenda voor u een dubbele afspraak te reserveren. Kom nooit met meerdere personen tegelijk voor klachten of vragen als u dat niet van tevoren heeft medegedeeld, dat werkt misverstanden in de hand.

Voor diabetes en hoge bloeddruk is er een apart spreekuur waar u periodiek voor opgeroepen wordt bij onze praktijkondersteuner mw. Brommer.

Telefonisch spreekuur
Iedere werkdag van 13.00 tot 13.30 is een van de huisartsen bereikbaar voor uitslagen en korte vragen. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is dit dr Beentjes en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag dr van Beek.

Voor uitgebreidere vragen, psychische klachten en verzoeken tot verwijzing dient u een afspraak op het spreekuur te maken. Indien u door een andere huisarts gezien bent kunt het beste u een terugbel verzoek bij de assistente afspreken, omdat een eventueel vervolgbeleid vaak alleen goed door die dokter is af te spreken.

Ongelukken/E.H.B.O
Voor eerste hulp bij verwondingen, kneuzingen, verbrandingen en dergelijke kunt u altijd op korte termijn terecht. Gelieve wel van tevoren even te bellen, dan kan er rekening gehouden worden met uw komst en indien nodig een huisarts worden opgeroepen.

Wrattenspreekuur/ stikstofbehandeling
Het is mogelijke bij de assistente een losse afspraak te maken voor het behandelen van wratten.  De stikstof is  altijd beschikbaar. Behandeling van andere huidplekjes kan via het spreekuur van  de huisarts en in overleg erna soms bij de assistente.

Telefooncentrale
Via het algemene praktijknummer 0226-422424 krijgt u  verbinding  met het automatisch doorschakelsysteem : 1 is voor spoed, 2 is voor de assistente en 3 is de receptenlijn. Deze telefoonlijn wordt veel gebruikt , soms komt u even in de wacht te staan. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden. Mocht in geval van spoed deze lijn bezet zijn dan draait u ons spoednummer 0226-422464. Onder de middag en tijdens de pauzes hoort u via het doorschakelsysteem, hoe te handelen. De spoedlijn is altijd bereikbaar tijdens openingsuren.
In augustus krijgen wij een nieuwe telefooncentrale, waarbij er meer mogelijkheden en duidelijkheid komt

Tijdens de avond, nacht, en weekenddienst wordt u via een antwoordapparaat doorverwezen naar het telefoonnummer van de Huisartsenpost. Maak daar uitsluitend gebruik van in plotselinge of dringende gevallen om de acute zorg in de regio werkbaar te houden.

Huisartsenpost Schagen
Voor spoedeisende huisartsenzorg in avond, nacht, feestdagen of weekend is de huisartsenpost Kop van Noord Holland bereikbaar op 0224-224040. De huisartsenpost in Schagen is te vinden  aan de  Grote Wallerweg 1 Schagen. Dit is tegenover de bioscoop en McDonalds.
De Huisartsenpost Schagen verstrekt zelf geen medicijnen. Buiten kantooruren kunt terecht bij één van de dienstapotheken.

Spoedapotheek Alkmaar (bij station Alkmaar/Noord)
Hertog Aalbrechtweg 5a
1823 DL  Alkmaar
Telefoon 072 – 51 43 060